Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Pauli Aalto-Setälä antaa ohjeen yrityksille, jotka haluavat selvitä disruptioiden tuomista haasteista voittajana: Mahdollista systeemi, joka innovoi ilman rajoja. Tulisiko yritysten mallintaa toimintansa ja koko organisaationsa yhä enemmän verkostomaisena alustana, pohtii moderneja työyhteisöjä työkseen kehittävä JP Wirta.   Lue juttu

Somen pursutessa tarinoita ammatillisista onnistumisista CEO Helsingin Jan Zapasnik mietti oman työuransa varrelle sattuneita virheitä. Eikö kukaan muu muka mokaa? Näin syntyi videosarja, jossa media- ja markkinointialan ammattilaiset kertovat tarinoita omista mokistaan, ja mitä niistä opittiin.  Lue juttu

Työnantajabrändi on yrityksen liiketoiminnan elintärkeä ainesosa, silti siihen kiinnitetään monissa yrityksissä luvattoman vähän huomiota. Kilpailu parhaista työntekijöistä käy kuumana, ja jokaisen yrityksen pitäisi huolehtia, että imago työnantajana ja kuva organisaatiokulttuurista näkyy oikealla tavalla ulospäin.

Parhaat tuntemani esimiehet ovat olleet myös esimerkillisiä alaisia. Kuinka me voisimme edistää suhdetta esimiehiimme, opettaa ja auttaa heitä kasvamaan paremmiksi rooleissaan, jotta kehittyisimme myös itse paremmiksi?

Mietipä hetki, mistä olet löytänyt parhaimmat ystäväsi? Itse olen löytänyt omani lähes poikkeuksetta samasta koulusta tai työpaikasta. Harva opiskelija erittelee työ- ja vapaa-ajan minää toisistaan. En ymmärrä, miksi tällaista jaottelua pitäisi tehdä myöskään työelämässä.

Engagement työssä ei perustu työsopimukseen tai työpaikan kirjattuihin pelisääntöihin. Se perustuu fiilikseen. Erityisesti asiantuntijatyössä työntekijän on tärkeä kokea innostumisen ja onnistumisen tunteita, jotka antavat buustia ja sitouttavat tekemään työtä motivoituneesti ja intohimoisesti.

Työelämän vaatimukset on helppo kiteyttää kolmeen sanaan ”enemmän, nopeammin ja multitaskaten”. Vaatimukset nopeudesta, jatkuvasta online-tilassa olosta ja monen pallon ilmassa pidosta korostuvat digitaalisessa ympäristössä tehtävässä asiakastyössä, ja stressi voi kasvaa kohtuuttoman suureksi. Todellisuudessa kuitenkin tässäkin työympäristössä laadukkaammin, pysähtyen ja tietoisemmin on usein parempi sekä lopputuloksen että ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Rekrypolku kannattaa laittaa kuntoon, sillä on suora yhteys brändimielikuvaan ja parhaimmillaan myyntiin. Jenkkimarkkinoilla tehdyn tutkimuksen mukaan 69% ostaa todennäköisemmin yritykseltä, ja jopa 75% on valmis hyväksymään 5% odottamaansa matalamman palkan, mikäli kokemus työnhakuprosessista oli hyvä.

Työ ja kaikki tekeminen yhteiskunnassa muuttuu. IT-ala käsitteenä on jo nyt niin laaja ja yleinen ettei se oikein sano mitään konkreettista, ja ala tulee kasvamaan räjähdysmäisesti. Samoin pitää miettiä uusia kuvaavia luokitteluita IT:hen liittyviin työpaikkoihin – vanhat mallit eivät enää toimi. Tämä artikkeli pääsee lähelle digitalisaation tuomaa muutosta, mutta ei vie ajatuksia tarpeeksi rohkeasti eteenpäin.