Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

EU:n tietosuoja-asetusta ryhdytään soveltamaan toukokuussa 2018. Asetus tuo tullessaan myös lainsäädännön muutostarpeita Suomessa ja tarvitsee rinnalleen tietosuojalain. 

EU:n hiljattain hyväksymä tietosuoja-asetus vaikuttaa niin julkaisijoihin, markkinoijiin kuin teknologiayhtiöihin. Dataa voidaan jatkossakin käsitellä markkinoinnin välineenä, kunhan asetuksen vaatimat kohdat on kuuliaisesti toteutettu. Kannattaa ottaa selvää mistä tässä on omalla kohdalla kyse ja aloittaa muutostalkoot hyvissä ajoin, siirtymäaika on 2 vuotta.

Sosiaalisen median palveluita kehitetään koko ajan ja uusia ominaisuuksia tuodaan käyttäjien ulottuville. Mutta miten käy tietoturvan ja tietosuojan? Voiko käyttäjä enää edes tietää, miten tietoja käsitellään. Palveluiden uudistuksien lisäksi myös tietosuojaa joudutaan varmasti miettimään uudestaan ja rakentamaan uusia toimintamalleja.