Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Pauli Aalto-Setälä antaa ohjeen yrityksille, jotka haluavat selvitä disruptioiden tuomista haasteista voittajana: Mahdollista systeemi, joka innovoi ilman rajoja. Tulisiko yritysten mallintaa toimintansa ja koko organisaationsa yhä enemmän verkostomaisena alustana, pohtii moderneja työyhteisöjä työkseen kehittävä JP Wirta.   Lue juttu

Jokainen iso pelaajasiirto on nykyään potentiaalinen vaikuttava markkinointikampanja. Muutkin firmat kuin urheiluseurat voisivat ehkä hyödyntää “työntekijäsiirtoja” vahvemmin. Mitä jos otettaisiin uudesta osaajasta kaikki irti, ja tehtäisiin uudesta työntekijästä etupainotteisesti videohaastatteluja ym. kiintoisia esittelyitä?

Engagement työssä ei perustu työsopimukseen tai työpaikan kirjattuihin pelisääntöihin. Se perustuu fiilikseen. Erityisesti asiantuntijatyössä työntekijän on tärkeä kokea innostumisen ja onnistumisen tunteita, jotka antavat buustia ja sitouttavat tekemään työtä motivoituneesti ja intohimoisesti.

Turhan usein olen huomannut, että sosiaalisen median osuus yrityksen verkkosivun liikenteen tuojana on vain muutama prosentti. Potentiaalia on paljon enemmän. Avainasiassa isompaan osuuteen on sisältöjen monipuolisempi jakelu sekä rohkeampi mainosbudjetin käyttö.

Uskon keskustelevaan kultttuuriin ja yhteistyön voimaan. Mittarit eivät suinkaan ole kaikki kaikessa, mutta niiden avulla on mahdollista varmistaa, että tavoitteet ovat yhteiset niin organisaation sisällä kuin yhteistyökumppaneiden kanssa.

Rekrypolku kannattaa laittaa kuntoon, sillä on suora yhteys brändimielikuvaan ja parhaimmillaan myyntiin. Jenkkimarkkinoilla tehdyn tutkimuksen mukaan 69% ostaa todennäköisemmin yritykseltä, ja jopa 75% on valmis hyväksymään 5% odottamaansa matalamman palkan, mikäli kokemus työnhakuprosessista oli hyvä.