Aller Median tuottama asiantuntijasivusto digiliiketoiminnasta, markkinoinnista, mediasta, sisällöistä, teknologiasta ja työelämästä.

Valtorin tuotekehityspäällikkö Tiina Willman pitää kiinnostavana sitä, että kansalaiset haluavat luovuttaa tietonsa mieluummin Googlelle kuin valtionhallinnolle. Mitä julkiset organisaatiot voisivat oppia kaupallisilta toimijoilta, kun etenkään nuoret eivät näytä tunnistavan valtionhallinnon tarjoamia hyötyjä?  Lue juttu

Ongelma, johon törmää nykyään jatkuvasti. Mikä olisi paras hashtag esimerkiksi tälle brändin järjestämälle kilpailulle tai somekampanjalle? Ei ole muuten helppoa! Hashtagin pitäisi olla tarpeeksi harvinainen, että sitä voi käyttää aidosti suodattimena esimerkiksi osallistumiseen. Lisäksi monesti olisi hyvä, että se sisältäisi jonkin viitteen brändistä, koska muuten somessa ansaittu media ei sada brändin laariin. Sitten on vielä ihana suomenkieli, jonka sanat ovat tuhottoman pitkiä, jolloin hashtageista tulee helposti tuhottoman pitkiä. Eihän niitä jaksa silloin erkkikään kirjoittaa ja pitkissä hashtageissa väärinkirjoituksen todennäköisyys lisääntyy.

Asiakasuskollisuus on entistä suurempi haaste; nopeasti liikkuva tieto uudesta tai paremmasta palvelusta saa myös kuluttajat liikkumaan ärhäkästi. Brändillä, sen maineella ja palvelun tasolla on enemmän merkitystä kuin koskaan.

Asiakaspolku auttaa hahmottamaan asiakkaan kokemuksen tarinan muodossa. Tämä on tarina, jota pelkkä numerodata ei voi kertoa, vaan sen muodostamiseen tarvitaan myös laadullista tietoa, jotta voidaan ymmärtää asiakkaan tarve ja potentiaaliset haasteet. Asiakaspolku on erinomainen työkalu niin brändinrakennuksessa kuin palvelumuotoilussa, ja siksi sen hahmottamiseen kannattaa panostaa.

Digiajan ennustuksissa törmää usein väitteeseen, että brändien merkitys himmenee verkossa. Kaikki kunnia profeetoille, mutta ennustus on vain osittain totta. Brändit elävät ja voivat hyvin. Osa sopeutuu verkkoon sellaisenaan, toiset joutuvat luomaan nahkansa uudelleen.  Lue juttu