Lataa tutkimus

Sisältömarkkinointitutkimus 2016 ja Sisältömarkkinointiopas

Sisältömarkkinointi 2016 -tutkimus toteutettiin keväällä 2016. Tutkimus jakautui kvalitatiiviseen sisältömarkkinointia tarjoavien sekä sitä ostavien yritysten asiantuntijahaastatteluista koostuvaan osuuteen sekä kvantitatiiviseen tutkimukseen. Kvantitatiivisen tutkimukseen osallistui 176 suomalaisyritysten markkinointipäättäjää. Tutkimus toteutettiin kevään ja kesän 2016 aikana ja sen toteutuksessa oli mukana myös asiakasymmärrystoimisto Kopla. Tutkimusta oli rahoittamassa Viestintäalan tutkimussäätiö.

Sisältömarkkinointitutkimus

Sisältömarkkinointiopas 2016

M€ aikuiset –tutkimus
 
M€ aikuiset on Aller Median huhti–toukokuussa 2015 toteuttama tutkimus, jolla selvitettiin millaisia ovat elämänkokemusta omaavat kuluttajat, millaisesta mainonnasta he pitävät ja miten 50+-ikäryhmälle tulisi mainostaa. M€ aikuiset -tutkimus on toteutettu osana suurempaa koko Suomen väestön kattavaa tutkimusta, jonka n=2164. 50-79-vuotiaiden n=1037. Lisäksi tutkimuskokonaisuudessa on toteutettu syvähaastatteluja ja semioottinen mainonnan analyysi.

Lataa M€ aikuiset -opas mainostajalle

Diginatiivin media-arki 2015 -tutkimus

Diginatiivin media-arki on Aller Median huhti–toukokuussa 2015 toteuttama tutkimus, jossa selvitettiin, miten alle 30-vuotiaat käyttävät mediaa ja sosiaalista mediaa sekä mitä eri mediat heille merkitsevät. Diginatiivin media-arki -tutkimus on toteutettu osana suurempaa koko Suomen väestön kattavaa tutkimusta, johon vastasi 2164 suomalaista. 15-29-vuotiaiden n=447. Lisäksi tutkimusta varten tehtiin syvähaastatteluja mediankäytöstä 16-29-vuotiaille nuorille.

Lataa Diginatiivin media-arki 2015 -tutkimusraportti